สินเชื่อที่หลายๆคนตามหา สินเชื่อที่ได้รับเงินก้อนจริง สินเชื่อที่มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุด ถูกกฎหมาย ปลอดภัย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 100% สินเชื่อเพื่อธุรกิจทุกขนาด สินเชื่อเพื่อทุกอาชีพ เดินหน้ากิจการไปกับเรา เราพร้อมให้คำปรึกษาดูแลการเงินของคุณ
สินเชื่อของเราไม่ยุ่งยาก สมัครง่าย อนุมัติไว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการลงทะเบียนยื่นสินเชื่อเพียง 10 นาที
อนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใน 1-2 ชั่วโมง ทราบผลการอนุมัติและรับเงินก้อนทันทีตามเงื่อนไข มีเจ้าหน้าที่คอยให้เเนะนำและชี้แนะตลอดขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ถูกต้อง รวมถึงยังเป็นโอกาสเดียวที่คุจะได้รับเงินเข้าสู่บัญชีโดยเร็วที่สุด!
ขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่ายและรวดเร็ว
บุคคลธรรมดาก็สามารถยื่นกู้ได้เพียงแค่มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 ต่อเดือน ให้วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ปล่อยวงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท *ไม่มีค่าดำเนินการ ค่าเอกสารหรือค่าธรรมเนียมใดๆ* ผ่อนจ่ายสบาย ลดภาระหนี้สิน สอบถามและปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
เราจะประเมินวงเงินกู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ตอบทุกโจทย์ความต้องการใช้เงินของคุณ
เพียงติดต่อเราผ่านไลน์ เราจำเป็นต้องยืนยันความต้องการเงินกู้และคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ได้รับเงินกู้ที่ทำการยื่นสมัครโดยเร็วที่สุด
รายละเอียดสินเชื่อเงินด่วน
1: แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน
2: รายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป
3: สมัครง่าย ภายใน 5-10 นาที
4: วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 50,000บาท - สูงสุด 5,000,000บาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 3เดือน นานสูงสุด 60เดือน
5: อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.12% - 7.99% ( อัตราดอกเยี๊ยตามที่กฎหมายกำหนด )

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าของกิจการ / ค้าขายหน้าร้าน-ออนไลน์ / อื่นๆ
o อายุ 18 – 65 ปี ( อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 70 ปี )
o รายได้ประจำ 10,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
o ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สิน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้าเกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

o สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
o สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
o สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
o สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
o หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

หลักเกณฑ์ในการพิจรณาอนุมัติสินเชื่อ

o วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท
o โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การ พิจารณาสินเชื่อของเรา
o อัตราดอกเบี้ยพิเศษทางเราจะให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้และคงสภาพ บัญชีปกติต และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด
o กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อน สิ้นอายุสัญญาภายใน 1 ปีแรก จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด
ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
o หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
o ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง

1. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกิน 28% ต่อปี

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินผ่านเค้าท์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น ไม่เกิน35บาท
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่เกิน 30 บาท
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
** ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด)
ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด)
(กรณีมีหนี้ค้างชำาระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมไม่เกิน 1,000.-บาท
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้)

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
4.1 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง) 200 บาทต่อฉบับ

อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการผ่อนชำระรายได้ต่อเดือน(บาท)

8,000-29,999 7-7.89%
30,000-39,999 6-6.89%
40,000-49,999 5-6.5%
50,000-59,999 4-5.99%
60,000-79,999 3-5%
80,000 ขึ้นไป 1.2-2%

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 3,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไเกิน 1.2% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 8%
ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบอัตราลดต้นลดดอก

ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,744 บาท 1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
(ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
(50,000 x 15% x 31 )/ 365 = 636.99
2. วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในแต่ละงวด
(ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
(50,000 x 13% x 31 )/ 365 = 552.05
3. วิธีคำนวณยอดชำระคืนเงินต้น
เงินงวดที่ชำระ – ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ได้จากข้อ 1 และ 2
2,744 – 636.99 ? 552.05 = 1554.96

ที่ตั้งสำนักงาน
ถนนภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0641602284
Line @
tuntanteelimited@gmail.com

Website นี้ เป็นเพียงการโฆษณาของทางธนาคารและบริษัทฯ เท่านั้น ไม่ได้จัดทำเพื่อใช้ในการอ้างอิงใดๆ
ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารและบริษัทฯ กำหนด
รายละเอียดต่างๆหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตรวจสอบได้ทาง Line Official Account